தெளிவு

தெளிவு   ஒரு அரசரின் அந்தப்புரம் நிரம்பி வழிவது காமத்தாலும் மோகத்தால் தானே அல்லாது காதலால் அன்பால் அல்ல   வெங்கடேஷ்  

தெளிவு

தெளிவு சாதகனுக்கு உள் விழிப்புணர்வு வராத வரையில் சுய கட்டுப்பாடு  என்பது வரவே வராது   இது உண்மை   வெங்கடேஷ்  

மனம் எப்போது பலம் இழக்கும் ??

மனம் எப்போது பலம் இழக்கும் ?? நாம் சுழுமுனை  வாசல் இறுகப்பற்றி நின்றால் மனமானது தன் இறுக்கமான பிடியைத் தளர்த்தும்   அது கீழ்ப்பச்சைத் திரை சம்பந்தமுடையதால்   இது அனுபவத்தால் அறியலாம்   வெங்கடேஷ்

Daily Regimen

Daily Regimen Daily Regimen by Saint cum  Poet cum Scientist Ramalingam of TN INDIA  is been there – for worldly men and for those who are on saintly Path in his Arutpa PROSE Work Daily Regimen – Normal Daily Regimen – Special English Translation also available This says what are all the duties and responsibilities…

New World Order and New World

New World Order and New World   We all know that New World Order is declared by the Secret Society of Illuminatis operating Worldwide   Their main objective is to depopulate the world from 700 crores to paltry 35 – 50 crores and their race – Jews alone should live in this world   But…

The Might  / Greatness of Sathanaas Tapas

The Might  / Greatness of Sathanaas Tapas To do Sathanaas Man stumbled upon by blocks Blocks of Time – Work – Health – Situation – Money etc Needless to say abt Idleness n Procrastination But for a Psyche on the Right track Using Open eye meditation n technique All stumbling blocks crumble Give way for…

காதலனும் ஆன்ம சாதகனும்

காதலனும் ஆன்ம சாதகனும்   காதலன் : “ ஓருயிர் “  என்கிறான் தன் காதலி உயிர் சேர்த்து   ஆன்ம சாதகன்  : இரு கண் பார்வை சேர்த்து ஒரே பார்வை – ஒரே திருவடி தான் என்கிறான்     வெங்கடேஷ்

தெளிவு

தெளிவு உலகில் சிறந்த வில்லாளி யாரெனில் ? மன்மதன் அர்ஜீன் அல்ல   யார் தன் கண் பார்வையால் மன்மதனை  தகனம் செய்கிறாரோ மலங்களை எரிக்கிறாரோ அவரே உலகில் சிறந்த வில்லாளி ஆவான்   வெங்கடேஷ்