சிரிப்பு

சிரிப்பு   கூட்டம் – சாத்தான்குளம்   டிவி நிருபர் : இங்கு நடந்த ரெட்டைக்கொலை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ??   மோகன் லாசரச் :   இது கண்டிப்பாக சாத்தானுடைய வேலை – பாருங்கள் இந்த ஊர் பேரே – சாத்தாங்குளம் அதனால் இந்த மாதிரி அனியாயம் அக்கிரமம் நடக்குது இதையே இந்த ஊர் பேரை – இயேசுகுளம்னு மாத்தி வையுங்க – எலாம் சரியாகிவிடும்   இந்த ஊர் சுபிட்சமாகி விடும்  …

திருவடி பயிற்சி  விவரம்

1 As of now , no body is covering the syllabus I am teaching so exhaustively None knows how to solve conundrum of 8* 2 2 I am teaching something ,  for which the world is not yet ready திருவடி பயிற்சி விவரம் கட்டம் 1 கண்ணாடி பயிற்சி – கண் தவம் – திருவடி தவம் கண்ணாடி கொண்டு தவம் செய்தல் கற்பித்தல் இதில் பயிற்சி முறை விளக்கம் – அனுபவங்கள் விளக்கம் இதுக்கு சித்தர் பாடலில் இருந்து  பிரமாணமும் எடுத்துத் தரப்படும்   கட்டம் 2 இதில் கண்ணாடி இல்லாமல் எப்படி திருவடி இணைப்பு செய்வது?? கண்மணிகள் எப்படி மேலேற்றுவது ?? கற்றுத்தரப்படும் மேலும் – கீழ்க்கண்டவைகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்படும் எட்டிரண்டு முத்தி சித்தி விளக்கம் சொர்க்க வாசல் பரமபத வாசல் திறப்பு…

வாழ்க்கைக் கல்வி

வாழ்க்கைக் கல்வி நாம் செய்த புண்ணியம் நம் வாழ்வில் சோதனைக்காலங்களில் அரணாக பலமாக நிற்கும் காத்து அருளும் உதாரணம் : கர்ணன் அதே நாம் செய்த பாவம் அந்த நேரத்தில் நம்மை பலவீனமாக்கி படுகுழியில் அதலபாதாளத்தில் தள்ளிவிடும் உ ம் : துரியன்   வெங்கடேஷ்  

கண் –  திருவடி தவம் பெருமை

கண் –  திருவடி தவம் பெருமை   தன் குரு மீதுள்ள கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கை  விசுவாசத்தாலும் கண் மூடி தவம் செய்வர் எலாம் முடிவில்  கண் மூடி மண்ணுக்குள் புதைவர்     வெங்கடேஷ்