மன அடக்கம்

மன அடக்கம்

 

40 மதிப்பெண் வாங்கி தேர்ச்சி பெறலாம்

60 வாங்கி முதல் வகுப்பிலும்  தேரலாம்

75 வாங்கி distinctionலும்  தேரலாம்

90+ வாங்கி A Gradeல் தேரலாம் மாதிரி தான் மன அடக்கமும்

 

பார்வைகள் சேரலிலும்

கண்மணிகள் சேரலிலும்

பின் உச்சியிலும் அதன் அடக்கம் அனுபவிக்கப்படும்

 

இதெலாம் பல விதமான –  வகையான மன அடக்கத்தின் தரம்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s