இப்படியும் சிலர்

இப்படியும் சிலர் உண்மை சம்பவம் 2020 தஞ்சைக்காரர் அவர் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு – என் பதிவுகள் படித்ததாகவும் – மிக நன்றாக இருப்பதாகவும் கூறினார் தனக்கு சில சந்தேகம் என்றார் அதாவது தனக்கு 20 ஆண்டுக்கு நடந்த சில அனுபவம் கூறி – அதில் தனக்கு நெற்றிக்கண் திறந்து விட்டதாகவும் – அதனால் சில அற்புத அனுபவம் வந்ததாகவும் கூறினார் பின் நான் என்ன செய வேண்டும் ?? அதான் திறந்தாகி விட்டதே – நான்…

Pragmatic front

Pragmatic front   He is a fool Who thinks Kundalini at the base of spine   Indeed those are fools Who think Semen to be ascended up from reproductive organ Also same semen used for attaining Divine Wisdom   Hes a fool Who thinks all Paths lead to same destination   BG Venkatesh

Lao Tzu – TTC

Lao Tzu – TTC   Master keeps his mind always at ONE with the TAO That’s what gives Radiance     The TAO is ungraspable   How can his mind be at ONE with it Bcoz he doesnot cling to ideas   The TAO is dark and unfathomable How can make it radiant ??  …

திரும்பி பார்த்தல்

திரும்பி பார்த்தல்   ஒரு பெண் மாமியார் ஆன பின் தன் மாமியார் எப்படி எலாம் கொடுமை செய்தாள் என தன் வாழ்வையும்   ஒரு ஆன்ம சாதகன் தான் மனதை வென்ற பின் மனதை கடந்த பின் அந்த மனம் தன்னை எப்படி எலாம் ஆட்டிப் படைத்தது வாட்டி வதைத்தது – எப்படி எலாம் கொடுமை செய்தது எனவும் திரும்பி பார்க்கின்றார் இது உண்மை தானே??   ரெண்டாவது அபூர்வம் தான்     வெங்கடேஷ்…