திருவடிதவப் பெருமை

திருவடிதவப் பெருமை   வள்ளல் இயற்றிய அற்புதம்   உண்மைச் சம்பவம் –  ஜீன் 2020   சென்ற மாதம் ஒரு திருச்சி அன்பர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார் ஆனால் அவர் ஏற்கனவே குமரி செல்வராஜ் அவரிடம் பயிற்சி பெற்றதால் , அது அவர்க்கு இடையூறு செய்து – கண்ணில் எரிச்சல் கொடுத்து , புது கண்ணாடி பயிற்சிக்கு இடையூறாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்   சரி என , நான் கண்ணாடி பயிற்சி முடித்த பின் –…

கண்மணி பெருமை

கண்மணி பெருமை   மன்மத வண்டு ஆண் அல்ல அது கண்மணிகள் தான்   இராமாயணம் கதாபாத்திரம் மண்டோதரி வண்டின் திரிபு தான்     வெங்கடேஷ்