வியாபாரம் தொழில் முன்னேற்றம் வளர்ச்சி காண வழி ??

வியாபாரம் தொழில் முன்னேற்றம் வளர்ச்சி காண வழி ?? பெரிதாக ஒன்றும் செய்ய வேணாம் சின்னதாக : 1 எளியமுறை – எளிதானது 2 Simplified – Easy method – Easy and Simple way என விளம்பரம் கொடுத்தால் போதும் இப்படி இந்த சொற்கள் இருந்தால் தான் மக்கள் கற்றுக்கொள்ள வருவார்கள் கஷ்டம் – மிக கடினமானது என்றால் யாருமே வரமாட்டார்கள் 1 அதாவது எளிய முறை உடல் பயிற்சி – எளிமையாக்கப்பட்ட குண்டலினி…

Tamil Chinthanalaiyalar Peravai – தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவை

Tamil Chinthanalaiyalar Peravai – you tube videos காணொளி விழியம் ? பார்க்கவும் . தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவை பார்த்ததால் புரிகிறது நம் இந்தியாவின் இதிகாச புராணம் – யூதர் – பிராமணர் – தமிழர் வரலாறு என எல்லாமே அக்கு வேறு ஆணி வேறாக பிரித்து மேய்ந்துள்ளனர் தமிழ்/ த நாடு – அதன் கலாச்சாரம் வரலாறு நாகரீகம் எப்படி ஏமாற்றப்பட்டுள்ளது – களவாடப்பட்டுள்ளது என்பதை விரிவாக கூறுது அந்த விழியங்கள் அவர் கருத்தும்…

A Perfect Man

A Perfect Man Wakes up at 5Am daily Exercises daily Makes his own bed Cleans his own room and even toilet Works sincerely No alcohol – drinks Helps in kitchen No night life Always punctual Daily reads   Hits bed at 9PM daily   Wheres he ?? Men ??   Only in Jail   BG…

நவகுஞ்சரம்  – விளக்கம்

நவகுஞ்சரம்  – விளக்கம்   இப்படி ஒரு விசித்திர பறவை –  விலங்கு   இருந்ததாக நம் பாரதம் கூறுகிறது   அதாவது 9 விலங்குகளின் உறுப்புகள் கொண்டு அந்த பறவை இருந்ததாம் இது சாத்தியமேயிலை   இதன் உட்பொருள் :   பிரணவத்தை குறிப்பிடத்தான் இவ்வாறு உருவகம் செய்துள்ளனர்   பிரணவம் = 9 ஒளிகளின் கூட்டுக்கலவை   அதே மாதிரி தான் 9 விலங்குகளின் கலவை தான்  நவ குஞ்சரம்     அக யோக…

சிவராத்திரி பெருமை

சிவராத்திரி பெருமை   ஏன் அமாவாசை அன்று  சிவராத்திரி வருது ?? கொண்டாட்டம் ?   அமாவாசை எனில் சூரிய சந்திர இணைப்பு இது அகத்தில் அனுபவமாக – நாடிகள் இணைப்பு  நடத்தி ,  தூங்காமல் விழித்து – நாத வைபவம் அனுபவம் மூலம் சக்தியை சுழுமுனை உச்சிக்கு  மேலேற்றுவதுக்கு   அதனால்  சிவராத்திரி அன்று  விழிக்க சொல்கிறார்     அதனால் அமாவாசை அன்று சிவராத்திரி கொண்டாட்டம்     வெங்கடேஷ்