சிவராத்திரி பெருமை

சிவராத்திரி பெருமை

 

ஏன் அமாவாசை அன்று  சிவராத்திரி வருது ??

கொண்டாட்டம் ?

 

அமாவாசை எனில் சூரிய சந்திர இணைப்பு

இது அகத்தில் அனுபவமாக – நாடிகள் இணைப்பு  நடத்தி ,  தூங்காமல் விழித்து – நாத வைபவம் அனுபவம் மூலம் சக்தியை சுழுமுனை உச்சிக்கு  மேலேற்றுவதுக்கு

 

அதனால்  சிவராத்திரி அன்று  விழிக்க சொல்கிறார்

 

 

அதனால் அமாவாசை அன்று சிவராத்திரி கொண்டாட்டம்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s