நவகுஞ்சரம்  – விளக்கம்

நவகுஞ்சரம்  – விளக்கம்

 

இப்படி ஒரு விசித்திர பறவை –  விலங்கு   இருந்ததாக நம் பாரதம் கூறுகிறது

 

அதாவது 9 விலங்குகளின் உறுப்புகள் கொண்டு அந்த பறவை இருந்ததாம்

இது சாத்தியமேயிலை

 

இதன் உட்பொருள் :

 

பிரணவத்தை குறிப்பிடத்தான் இவ்வாறு உருவகம் செய்துள்ளனர்

 

பிரணவம் = 9 ஒளிகளின் கூட்டுக்கலவை

 

அதே மாதிரி தான் 9 விலங்குகளின் கலவை தான்  நவ குஞ்சரம்

 

 

அக யோக அனுபவம் தான் புற வெளிப்பாடாக மாறிவரும்

 

இதில் இதுவும் ஒன்றே

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s