ஞானியரும் சாமானியரும்

ஞானியரும் சாமானியரும்

 

குப்பனுக்கும் சுப்பனுக்கும்

கவலை பிரச்னை அதிகமானால்

தூக்கம் தொலைந்துவிடும்

 

ஆனால் ஞானியர்க்கோ

உடலில் சாதனையால் உஷ்ணம் அதிகமானால்

தூக்கம் தானாகவே அற்றுப்போம்

 

 

இது தான் வித்தியாசம்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s