சாலை – இரு அபிப்ராயங்கள்

சாலை – இரு அபிப்ராயங்கள்

 

ஒருவர் எனக்கு நட்பு அனுப்பி – என்னை சாலையில் சேரச்சொன்னார்

அவர் ஆண்டவர் பெருமை  கூறி – மரணமிலாப்பெரு வாழ்வு எப்படி அடைவது என எல்லா விளக்கம் அளித்தார்

 

நான் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரும் சாலை ஆண்டவரும் ஒன்றல்ல

என கூறினேன்

 

அவர் கூறியதையே கிளி மாதிரி கூறிக்கொண்டிருந்தார்

 

விட்டுவிட்டேன்

 

மற்றவர் சாலைக்குழு தான்

என்னிடம் 2ம் கட்டம் பயிற்சி முடித்தவர்

 

அவர் : நீங்கள் கூறும் விளக்கம் மிகவும் உயர்ந்தது – high level explanation – என ஆங்கிலத்தில் கூறினார்

அது எல்லார்க்கும் புரியாது

அவ்ளோ எளிது அல்ல – அனுபவம் வருவதுக்கு என்றார்

 

ஒரே குழு – ஆனால் எப்படி இருக்கார் மக்கள் ??

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s