ஆன்மா – இணையான தமிழ் பெயர்கள்

ஆன்மா – இணையான தமிழ் பெயர்கள்

 

1 முத்துசாமி

 

2 வேலுசாமி

 

3 அன்பழகன் – சத்தியமாக இது அரசியல்வாதி பெயர் அல்ல – எப்படி இவர்கள் வைத்துள்ளார் ?

இவர்க்கும் இந்த பெயர்க்கும் எந்த சம்பந்தமுமிலை

 

4 அறிவழகன்

 

5  முத்தரசன்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s