சிரிப்பு

சிரிப்பு ஐயப்ப சாமியின் பெண்ணாசை உண்மை சம்பவம் – கோவை முன்பு நான் வேலை பார்த்த நிறுவனத்தில்  நடந்தது   அந்த நிறுவனத்தின் மேலாளர் சிலர் பணி நிமித்தமாக ஜப்பான் சென்று –வந்தார் அங்கிருக்கும் இரவு கேளிக்கை விடுதிகளுக்கு சென்று களித்து  வந்தார்    – மகளிர் நடனம் ஆட்டம் என களிப்பு கூத்து தான் அதனுடன் அது பத்திய புகைப்படத் தொகுப்பு வாங்கி வந்து – நம் துறை பணியாளர்க்கு பார்க்க ??கொடுத்தனர் எல்லாரும் பார்த்தனர்  …

இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு

இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு   வெத்தலை – பாக்கு – இந்த  பொருளை நாம் சாமிக்கு படைக்கிறோம் ஏன் இதில் சூக்குமம் உளது எனத் தோன்றுது அதாவது இது தவத்தை புறத்தே காட்ட வந்தது ஆம் 1 வெத்தலை – கண் ரெண்டின் அமைப்பும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு   2 பாக்கு – கண்மணி   3 சுண்ணாம்பு – கண்ணின் வெண்மைப்படலம் இந்த மூன்றின் கலப்பு  நாக்கு  சிகப்பு வருது எனில்…