நிதர்சனம்

நிதர்சனம்

 

இந்த கொரோனா காலத்தை பயன்படுத்தி

மருந்து – சுதாகார  நிறுவனங்கள் கூறும்

கிருமி நாசினி – நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் வாங்குவதுக்கே

நம் சம்பளம் போதுமா ?? என தெரியவிலை

 

பட்டியல்  நீண்டு கொண்டே போகுது

 

 

காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்  –

சரியாக செய்கிறதுகள்

மருந்து கம்பெனிகள்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s