சிரிப்பு

சிரிப்பு

 

க மணி :

ஏண்டா சோகமா இருக்கே – அதான் IPL cricket  match

ஆரம்பிச்சிடுச்சில்ல

பார்த்துட்டு ஜாலியா பொழுதை  கழிக்க வேண்டியதானே

 

செந்தில் :

அதெல்லாம் ஒரு மேட்சா ?? Cheer girls இல்லாத  மேட்சு ஒரு   மேட்சா ?? நான் பாக்கிறதில்லை அண்ணே

 

க மணி :

ஓன்ன திருத்த முடியாதுடா

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s