அவிநாசி  – ஊர் பெருமை சிறப்பு 

அவிநாசி  – ஊர் பெருமை சிறப்பு   இந்த தலம்  கோவையில் இருந்து  36 கி மீ தூரத்தில் இதன் அர்த்தம் யாதெனில் 1 வினாசம்  = இறுதி முடிவு அவினாசம் = முடிவில்லாதது அவினாசி = முடிவில்லாதவன்  அந்தமில்லாதவன் 2 அவிநாசி = மூடி இருக்கும் நாசி – அதாவது மூடி இருக்கும் சுழுமுனை வாசல்   உண்மை சம்பவம் அவினாசி அற்புதம் நடந்த திருத்தலம் ஆம் இங்கு ஒரு சமயம் சுந்தரர் நாயனார் எழுந்தருளினார்…

திருவடி தவம் பெருமை

திருவடி தவம் பெருமை     உடல் நலம் சரியில்லாத போது ஸ்தூல உடலிலிருந்து  சூக்கும உடலைப் பிரித்து ஒளி உடலின் அணுக்களை  சரி  செய்து மாற்றி அமைத்து உடல் நலம் காக்கும்   வெங்கடேஷ்

திருவடி தவம்

திருவடி தவம்   விலைவாசி ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக உளதோ?? ரத்த அழுத்தம்  ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக உளதோ?? தவத்திலும் கண்மணிகள் மேலேறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கும்   வெங்கடேஷ்

உள்ளலும் உண்ணலும்

உள்ளலும் உண்ணலும் எப்படி உள்ளுவதில் உள்ளல் உயர்வாய் உள்ளுதல் சிறப்போ அது போல் தான் உண்ணுவதில் எலாம் பிரபஞ்சப் பேராற்றல் அதிகம் உடை உணவுண்ணல் ஆன்ம சாதகர்க்கு ஏற்றது வெங்கடேஷ் Comments