வினோதம்

வினோதம்

சாலை பிளாட்பாரத்தில்

பிச்சைக்காரன் – மனம் பிறழ்ந்தவன்

கிழிந்த ஆடைகள்

பிய்ஞ்சு போன செருப்பு

குளிக்காத அழுக்கு ஏறிய உடல்

இதெலாம் சரி

ஆனால்

முகத்தில் முகக் கவசம் சரியாக ??

இது எப்படி ??

இவனா  பைத்தியம் ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s