விஷன் பெருமை

விஷன் பெருமை எப்போதும் காட்டும் படம் காண்பித்தால் நடக்கப்போவதை முன் கூட்டியே அறிந்து கொள்கிறோம் என கருதி வழக்கமான படத்துக்கு பதில் புதிய படம் காண்பித்து மூளை  கசக்கி என்ன இது – என்ன செய்தி என இருக்கையில் அது நடந்து முடிந்துவிடும் இயற்கை   நம்மை  ஏமாத்திவிடுது இயற்கைக்கு நிகர் அது தான் அதனுடன் விளையாடக்கூடாது வெங்கடேஷ்

உலகமும் ஞானியும்

உலகமும் ஞானியும் உலகம் : இந்த வேலைக்கு அடுத்து இந்த வேலை இது வாங்கி முடித்தவுடன் அது வீடு வாங்கிய உடன் கார் மாதிரி  நகை வாங்கிய பின் பட்டுப்புடவை -சேலை மாதிரி ஆன்ம சாதகன் : இந்த அனுபவம் அடுத்து இந்த அனுபவம்  என மேலேறியபடி இருப்பான் அறிவு கூறியதை  உணர்த்தியதை அனுபவத்துக்கு இட்டு வர காலம் பிடிக்கும் – அவ்ளோ தான் அவனுக்கு முன் கூட்டியே தெரிந்து அதுக்கு காத்துக்கிடப்பான் உலகமும் ஞானமும் எப்போதும்…