ஒன்றினுள் பல

ஒன்றினுள் பல ஒரு சமையல் எண்ணெயில் பலப்பல நன்மைகளாம்  போல் ஒரு அனுபவத்தினுள் பலப்பல அனுபவம் அடக்கம் அசைவு ஒழித்தலில் தற்போத நாசம் – மன அடக்கம் – கற்பக நிலை சாந்தி – மன அமைதி  – மௌனம் மனோ விகாரம்  நாசம் என பார்க்க : அசைவு –  திரு விளையாடற்புராணம் – தஷ யாகம் &  வதம்  தானாக புரியும் வெங்கடேஷ்

கண்மணி பெருமை

கண்மணி பெருமை “கண்”ணன் உலகத்தில் ஒட்டாமல் விளங்கினான் அது உண்மையெனில் ?? அதே கண்மணியால் கண்மணி தவத்தால் நாமும் உலகத்துடன் ஒட்டாமல் வாழ முடியும் இதுவும் உண்மை தான் வெங்கடேஷ் 

LOL

LOL Schindler’s list n Swindlers list All will be aware of the above film Jews n Persecution in Europe by Nazi Germany Heard of Swindlers list??? Here it is All Educational institutions run by Politicians All Hospitals run by Corporates All Government offices like RTO , Registrar etc Right na??? BG VENKATESH