கண்மணி பெருமை

கண்மணி பெருமை

மேலை  ஞானியர் :

“ HUMAN EYE GATEWAY TO THE SOUL “

“ கண்கள் தான் ஆன்மா அடைவதுக்கான வழி “

  வெள்ளைக்காரன் கூட கண்டுபிடிச்சிட்டான்

நம்ம ஆளுங்க சோறு மட்டும் போட்டுவிட்டு – அதெல்லாத்தையும் செயும் என்றிருக்கார்

வேடிக்கை தான்

தவம் செய்றவரையும் கெடுக்கிறார் – மனம் குழப்புகிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s