“ இறை “ – சன்மார்க்க விளக்கம்

“ இறை “ – சன்மார்க்க விளக்கம்

அருட்பா – 6 திருமுறை – உற்ற துரைத்தல்

துனிநாள் அனைத்தும் தொலைத்துவிட்டேன் தூக்கம் தவிர்த்தேன்

சுகம்பலிக்கும்கனிநாள் இதுவே என்றறிந்தேன் கருத்து மலர்ந்தேன

களிப்புற்றேன்தனிநா யகனே கனகசபைத் தலைவா ஞான சபாபதியே

நான் இறையும் கலக்கமுறேன் இளைக்க மாட்டேன் எனக்கருளே

இறை என்ற வார்த்தையில் இருந்து இறைவன் என்ற சொல் உண்டாகிறது

இறை எனில் – அணுவைக் காட்டிலும் மிக மிக சிறியது எனப் பொருளாம்

இருப்பதிலேயே மிக சிறிய அளவைக்குறிப்பதாகும்

அதான் இந்த பாடலில் :இறையும் கலக்கமுறேன் என்பதில் – நான் அணுவளவுக்குக் கூட கலங்க மாட்டேன் என்கிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s