தெளிவு

தெளிவு

பழைய – பாழடைந்த கட்டிடம்

சமூக விரோத சக்திகளின்  கூடாரம்

இந்த உடலும் அப்படித்தான்

மூப்பு அடைய அடைய

நோய்களின் கூடாரம் ஆகிவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s