திருவடி தவம் பெருமை

திருவடி தவம் பெருமை

இது வரை 5  நண்பர்களும் உறவினரும் என் முகம் பிரகாசமாக ஒளிமயமாக இருப்பதாக கூறினர்

என்ன காரணம்??  என வினவினர்

நான் :

Fair n Lovely பயன்படுத்தறேன் – அதான்

அவர் நான் என்ன செய்கிறேன் என்பது அறியார்

என்  மனைவி :

அப்படி ஒன்றும் தெரியவில்லையே – பொறாமையால் புகைச்சல்

அவளுக்கு தவம் தியானம் – நம்பிக்கையிலை  

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s