அக்ஷமும் – அக்ஷயமும்

அக்ஷமும் – அக்ஷயமும்

இரு அக்ஷங்கள் மேல் கூடி நின்றால்

அது அக்ஷய நிலை நல்குமோ ??

அது தான் அக்ஷய திரிதியையோ ?

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s