தடைகள்

தடைகள்

தவம் செயும் போது  மிக சாதாரணமாக உண்டாகும் தடைகள்

1 முதலில் சோம்பல் – காலை 5 மணிக்கு எழுந்து தவம் செய்தல்

2  வேலை  –  பணி சுமை – அதிக வேலை

ஷிஃப்ட் என்று வந்துவிட்டால் – செய்யவே முடியாது

இதுவும் பெரிய தடை அனேகர் சந்திப்பது

3 குடும்ப சூழல் – முதியோர் கவனித்தல் பராமரிப்பு – தனி இடம் –  நேரம் கிடைக்காது போதல்

4 பொருளாதார  நெருக்கடி – அதனால் மனம் அதிலே உழன்று சாதனத்துக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்தல்

இது பெரும்பாலானோர் சந்திக்கும் பிரச்னை

5 தன் – தன் குடும்பத்தாரின் ஆரோக்கியம்  – நோய் – உடல் உபாதைகள்

6  மன அழுத்தம் – மன நோய்

இதெலாம் தடைகள்

ஆனால் அவன் மனம் – சோம்பல் தான் முதல் தடையும் – பெரும் தடையும் ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s