கருப்பு – சிவப்பு – வெளுப்பு

கருப்பு –  சிவப்பு – வெளுப்பு

இது தோல் நிறம் பத்தியதல்ல

கருப்பு – இடகலை  நாடி  – புகை வண்ணம் மாதிரி

சிகப்பு – பிங்களை  நாடி 

வெளுப்பு – சுழுமுனை நாடி

அதனால் யார் எலாம் சுழுமுனை நாடியில் மேலேறுகிறாரோ அவரே  வெள்ளை ஆடை அணிதல் வேணும் என  நம் முன்னோர் வகுத்து வைத்தனர்

ஆனால் எல்லா சன்மார்க்க அன்பரும் வெள்ளை ஆடை  + தலையில் குல்லா அணிந்துள்ளார் – அதன் முக்கியத்தவம் அறியாமலே

எல்லாம் வெறும் சடங்காகிப்போன கலி இது

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s