சிரிப்பு

சிரிப்பு

க மணி :

என்னடா இந்த கிளி பற பற னு சொன்னா, ஓயாம பேசிகிட்டே இருக்கு, பறக்க மாட்டேங்குது???

செந்தில் :

எப்படிண்ணே பறக்கும் ???

அது மலையாளக் கிளி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s