சிரிப்பு

சிரிப்பு

1  நான் : சொர்க்க வாசல் திறக்க வழி சொல்கிறேன்

அவன் : கல்யாணம் ஆனா நானா திறந்து கொள்வேன் – நீங்கள் என்ன கற்றுக்கொடுப்பது ??

2 மனிதர் தூங்காமல் விழித்திருப்பது

அவன் முதல் இரவு அன்று மட்டுமே

சிவராத்திரி – வைகுண்ட ஏகாதசி எலாம் ரெண்டாம் பட்சம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s