இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் 1 கிறித்தவம் : கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் இந்து சமயம்  : கற்பக வினாயகர் 2 கிறித்தவம் : தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் இந்து சமயம் : சொர்க்க வாசல் பரமபத வாசல் திறப்பு இதில் என்ன வித்தியாசம் கண்டீர் உலகீர் ?? சமய மதங்கள் எலாம் உலகளாவியவை இதுவும் ஒரு வகை ஒருமை தான் 3  லிங்கம்  மேல் ஐந்து தலை நாகம் ரங்கன் மேல் ஐந்து தலை நாகம் லிங்கம் =…

சுத்த தேகம் “ – தற்போதைய மக்கள் விளக்கம்

“ சுத்த தேகம் “  – தற்போதைய மக்கள் விளக்கம் வர வர மாமியார் கழுதை போல் ஆனார் கதை தான் கோவை கவநகர் ஐயா விளக்கம் : வள்ளல் பெருமான் கூறிய சுத்த தேகம் எனில் : உடலில் கபம் சளி மலம் இல்லா தேகம் தான் அது நல்ல நகைச்சுவை இலையா ?? அவர் சுத்த தேகம் அடைந்துவிட்டாராம்  இது மிகப் பெரிய கேலிக்கூத்து அவர்க்கு அருட்பா பாடல் வரிகள்  நினைவுக்கு வருவதிலை போலும்…

சாதகன் உணர்ந்து கொள்வது

சாதகன் உணர்ந்து கொள்வது  பரத்தின் உதவிகளைப் பார்த்து  – வியந்து போய் , அதுக்கு தகுதி இருக்கா என குழம்பிய நிலையில் , அவன் முணுமுணுக்கும் அருட்பா வரிகள் : 1. எனக்கும் உனக்கும் இசைந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்த மோஇந்தப் பொருத்தம் உலகில் பிறருக் கெய்தும் பொருத்த மோ. வெங்கடேஷ்