இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

1 கிறித்தவம் : கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்

இந்து சமயம்  : கற்பக வினாயகர்

2 கிறித்தவம் : தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்

இந்து சமயம் : சொர்க்க வாசல் பரமபத வாசல் திறப்பு

இதில் என்ன வித்தியாசம் கண்டீர் உலகீர் ??

சமய மதங்கள் எலாம் உலகளாவியவை

இதுவும் ஒரு வகை ஒருமை தான்

3  லிங்கம்  மேல் ஐந்து தலை நாகம்

ரங்கன் மேல் ஐந்து தலை நாகம்

லிங்கம் = ஆன்மா = ரங்கன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s