சுத்த தேகம் “ – தற்போதைய மக்கள் விளக்கம்

“ சுத்த தேகம் “  – தற்போதைய மக்கள் விளக்கம்

வர வர மாமியார் கழுதை போல் ஆனார் கதை தான்

கோவை கவநகர் ஐயா விளக்கம் :

வள்ளல் பெருமான் கூறிய சுத்த தேகம் எனில் :

உடலில் கபம் சளி மலம் இல்லா தேகம் தான் அது

நல்ல நகைச்சுவை இலையா ??

அவர் சுத்த தேகம் அடைந்துவிட்டாராம் 

இது மிகப் பெரிய கேலிக்கூத்து

அவர்க்கு அருட்பா பாடல் வரிகள்  நினைவுக்கு வருவதிலை போலும் : 

“ போகாப்புனலால் சுத்த உடம்பினராம் “

பின்னர் போகாப்புனல் என்றால் என்ன ??

அதை எப்படி உண்டாக்குவது என நான்  விவரிக்க வேணும்

சுத்த தேகம்  எனில் நிழல் விழா தேகம் என்ற அறிவு  கூட இவர் சீடர்க்கு இலை

அதனால் இவ்ளோ பேர் இருக்கார்

அவர்க்கு விவரம் பத்தாது – அதான் மோசம் போகிறார்

இன்னொரு சிரிப்பு என்னவெனில் ??

சிவம் விடையேறும் பெருமான் என்பதுக்கு  விளக்கம் ??

பக்தனின் எலா கேள்விக்கும் பதில் ( விடை )  கொடுக்கும் தெய்வம் ஆம் சிவம்

எப்படி இருக்கு கேலிக்கூத்து ??

இவரை எப்படி இவ்ளோ பேர் பின் தொடர்கிறார் ??  புரியவிலை

முட்டாள் மக்கள் 

திருட்டு உலகமடா 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s