விந்து – பரவிந்து

விந்து – பரவிந்து

புறத்தில் நறுமணம் வீசினால்

துர்நாற்றம் அகலும்

இதே கதை – அனுபவம்  தான் உடலிலும்

உடலிலும்  நறுமணம் வீசினாலோ அடித்தாலோ 

விந்துவில் இருக்கும் கெட்ட குணங்கள் மாறிவருது

விந்து பரவிந்துவாக மாறுது என அர்த்தம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s