அருள் ஜோதி டிவி

அருள் ஜோதி டிவி

பெரும்பாலும் திருவடி ஞானம் இல்லா சன்மார்க்க குருடுகள் தான் அருள்ஜோதி டிவியில் பேசுகிறார்கள் – இவர்கள் தான் சிங்கப்பூர் மலேசியா சென்று சன்மார்க்கம் பரப்பி வருகிறார் ( பொய் )

நல்ல சிரிப்பு வேடிக்கை தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s