உலகமும்- உண்மையும்

உலகமும்- உண்மையும்

உலகம் – மன்றம்  : 

காய கல்பம் கற்றுத்தரும் போது – அதன் பலனாம் விந்து கெட்டியாகி – இயல்பான வாசம்  மாறி – நறுமணம் வீசும்

உண்மை விளக்கம் :

விந்து மாற்றம் அடைவதால்  – நறுமணம் உடலில் வீசும்  

அது குறியில் /முதுகுத் தண்டில்  இருக்கும் விந்து அல்ல

சிரசில் இருக்கும் விந்து  ஆம்

அடப்பாவிகளா – இப்படித்தான் தப்புத் தப்பான விளக்கம் அளித்து உலகத்தை மோசம் செய்கிறார்

காயகல்பம் பயிற்சி தப்பு

உலகத்தை நம்பவே கூடாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s