உலகில் சிறந்தது

உலகில் சிறந்தது சிறந்த  டிவி விளம்பரமும் சிறந்த பாடமும் உபதேசமும் வசனமோ வாய்மொழி இல்லாது உடல் மொழியில் சொல்வதாகும் மௌன மொழி ஆம் சிறந்த குரு – மௌன குரு வெங்கடேஷ்

பெண் பெருமை

பெண் பெருமை ஒரு பெண்  : ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆரம்பித்தால் சூயச் கால்வாய் வழியாக ஐரோப்பா செல்லாமல் ஆப்பிரிக்கா சுத்தி செல்வது போல் வழி சொல்வது வெங்கடேஷ்

நகைச்சுவையும் வேடிக்கையும்

நகைச்சுவையும் வேடிக்கையும் வடலூர் – உரை நிகழ்வு அவர் :   சித்தர்கள் எல்லாம் கரும சித்தர்கள் – அவர் கரும சித்தி மட்டும் அடைந்தவர் ஆனால் வள்ளல் பெருமானோ – ஞான சித்தி அடைந்தவர் – அவர் போல் இதுக்கு முன்னும் இலை – பின்னும் இலை அவர் ஜீவ சமாதி அடைந்தனர்  – வள்ளலார் ஞான தேகம் பெற்றார் நான் : ஞான சித்தி எவ்வளவு ?? அவர் : அது 647 கோடி ??…