சிரிப்பு

சிரிப்பு

க மணி :

ஏய் கொரோனா நீ ஏன் ரெண்டாவது அலை – 3 வது அலைனு வந்துகினே இருக்கே ?

கொரோனா :

ஏன் நீங்க எல்லாம் 2.0 , 3.0

சீசன் 3 , 4 , 14 , 15 னு போகும் போது , நானும் போகக்கூடாதா  ?

இந்த விளையாட்டை உங்ககிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ ??

க மணி :  ஆ ??

உண்மை தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s