கண்மணி தவம் பெருமை  – திருவடி தவ அனுபவம்

கண்மணி தவம் பெருமை  – திருவடி தவ அனுபவம்

1 “ நினைவு எனும் பறவையின்

சிறகை வெட்டிவிடும் “  

அதனால் அமைதி அமைதி பேரமைதி தான்

 2 சன்மார்க்க ஸ்லோகம் :

“ அசதோமா சத்கமய “ படி

பொய்யாகிய உலகத்தில் இருந்து நம்மை உண்மைக்கு இட்டு செல்லும்

மனதின் உலகத்தின் உண்மை முகம் உணர்வோம்

உலகத்துடன் ஒட்டா வாழ்வு வாழ்வோம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s