சிவ யோகம் பெருமை

சிவ யோகம் பெருமை நான் கற்றுக்கொடுக்கும் திருவடி பயிற்சி – சிவ யோகம் தான் திருவடி வைத்து சிவ அனுபவம் அடைதல் ஆகும் உலகம் விரும்பும்படி  , நான் தனித்தனியாக  1 வாசி 2 குண்டலினி 3 ஹட யோகம் 4 பரியங்க யோகம் 5 ரெய்கி  – பிரபஞ்ச பேராற்றல் கிரகிக்கும்  முறை – நோய் தீர்க்கும் முறை  கற்றுத்தர முடியும் ஆனால் நான் கற்றுத்தரும் பாடத் திட்டத்தில் இந்த எல்லாமே அடங்கி விடும் மூன்று…

சமயமும் சன்மார்க்கமும்

சமயமும் சன்மார்க்கமும் சமயம் : நம் இந்து மத கோவில் மூலஸ்தானத்தில் , லிங்கத்துக்குப் பின்னால் ஒரு பிரபை வைத்திருப்பர் அதன் நடுவே  அகல் விளக்கு – அதன் சுடர் – பிரகாசம் பல கண்ணாடி சில்லுவில் பிரதிபலிக்கும் அதாவது தெய்வம் ஒளி எல்லா அண்டங்களிலும் ஒளி வீசுது என்பதாம் சன்மார்க்கம் : இந்த ஏற்பாட்டை வள்ளல் பெருமானும் – தன் சத்திய  ஞான சபையில் செய்திருந்தார் ஜோதிக்குப் பின்புறம் ஒரு கண்ணாடி வைத்திருந்தார் அது வெட்ட…