பரியங்க யோகம் – விந்து ஜெயம்

சுப்பிரமணியர் சிவயோகம் 37 பரியங்க யோகம் – விந்து ஜெயம்   சுப்பிரமணியர் சிவயோகம் 37 தானப்பா ஒழுகாது பிராணவாயுவும் தன்னைவிட்டு புறம்போகாத் தன்மை கேளே வேணப்பா இருகதியும்  குதத்துயடக்கி மேலும் மலவாயிலையும் முன்னே வாங்கி தேனப்பா அபான வாயுவை மேலேற்ற செய்தால் பிராணவாயுவும் எதிர்த்து மோனப்பா அபானவாயுவுடன் சம்பந்தம் முன்னலாகில் மலஜலங்கள் அடையாதென்னே பொருள் : சுவாசத்தை குதமாகிய புருவ மத்தியில் அடக்கி – அதன் பின் , அபானனை  மேலேற்றி – பிராணனுடன் கலக்க வைத்தால்,…

காரை சித்தர் – சித்துவிளையாட்டு

காரை சித்தர் – சித்துவிளையாட்டு உண்மை சம்பவம் இவர் பேரன் என்னை சென்னை வீட்டில் இம்மாதம் சந்தித்த போது கூறியது அப்போது சித்தர் ( இயற்பெயர் – ராகவன் ) தன் பள்ளியிலேயே பல சித்துக்களை புரிந்துளதாக அவர் தெரிவித்தார் ஒரு சமயம் – அவர் ஆசிரியர் – கிறித்தவர் – தன் இடத்துக்கு திரும்பிய போது , எல்லா சக ஆசிரியரும் அவரைப்பார்த்து சிரித்தார்களாம் ஏன் ?? என கேட்க , சென்று கண்ணாடி பார்க்கவும்…

ஊடகமும் –  யோகா குருவும்

ஊடகமும் –  யோகா குருவும் தவறான  செய்தி பரப்பும் ஒரு பக்கம் சாய்ந்து செய்தி பரப்பும் ஊடகம்  ( கொரோனா தடுப்பு ஊசி மாதிரி ) தனக்கு வேண்டியவர் ( கட்சி )  செய்தி பரப்பியும் ஆகாதோர் செய்தி இருட்ட்டிப்பு செய்யும் அது விபச்சாரம் ஆகுதோ ? அதனால் வேசி ஊடகம் என்கிறது உலகம் அதே மாதிரி தவறான கருத்து கற்றுக்கொடுக்கும் யோகா குருவும் விபச்சாரம் செய்கிறவர் தான் ஆவார் ( குண்டலினி – உந்தி –…