காரை சித்தர் – சித்துவிளையாட்டு

காரை சித்தர் – சித்துவிளையாட்டு

உண்மை சம்பவம்

இவர் பேரன் என்னை சென்னை வீட்டில் இம்மாதம் சந்தித்த போது கூறியது

அப்போது சித்தர் ( இயற்பெயர் – ராகவன் ) தன் பள்ளியிலேயே பல சித்துக்களை புரிந்துளதாக அவர் தெரிவித்தார்

ஒரு சமயம் – அவர் ஆசிரியர் – கிறித்தவர் – தன் இடத்துக்கு

திரும்பிய போது , எல்லா சக ஆசிரியரும் அவரைப்பார்த்து சிரித்தார்களாம்

ஏன் ?? என கேட்க , சென்று கண்ணாடி பார்க்கவும் என்றனராம்

அவர் சென்று பார்க்க – திகைத்துவிட்டாராம்

அவர் நெற்றியில் நாமம் இருந்ததாம்

எவ்வளவோ அழிக்க முயன்றும் முடியவிலையாம்

அவர் சென்று தலைமை ஆசிரியரிடம் தெரிவிக்க , அவரோ ராகவனிடம் ஏதாவது பிரஸ்னையா ?? என கேட்க ,

ஆமாம் அவனை இன்று அடித்தேன்

அவர் : அவனிடம் வம்பு பிரச்னை வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்றாராம்

இந்த சேதி எனக்கு புதிது

நான் பல முறை குடந்தையில் அவர் சமாதி சென்ற போதிலும் இதை கேள்விப்பட்டதிலை

ஊர் மக்கள் கூறுவர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s