ஞான போதினி

ஞான போதினி இறந்த ஆன்மீக பெரியோரை சமாதி வைக்கும் போது ஏன் உடல் முழுதும்  திரு நீறு போட்டு வைக்கிறார் ?? இப்போது தான் தெருவில் காவி கட்டி யார் வாழ்ந்தாலும் அவர் சித்தர் தான் நம் மக்கள் கண்களுக்கு மனதுக்கு   திரு நீறு = அருள் அடையாளம் – அருள் விலாசம் அவர் உடலில் அருள் கலந்து இருக்கு என்பதின் அடையாளம் தான் திரு நீறு பூசுகிறார் – போட்டு பள்ளம் மூடுகிறார் இவர்…

இதுவும் அதுவும் ஒண்ணு தான்

இதுவும் அதுவும் ஒண்ணு தான் இஸ்லாமியர்  மசூதியின் கோபுரமும்  – நம் கலச கும்ப அமைப்பும் ஒன்றே தான் அதில் தேங்காயின் அமைப்பு தான் இவர் கோபுரம் அமைப்பு அதன் பேர்  Gumbaz அது கும்பம் என்பதின் திரிபு ஆகும் ஏன் அவ்வாறு அமைத்துள்ளனர் ?? அது பிர ஆற்றலை கிரகித்து வரும் பக்தர்களுக்கு வழங்கத் தான் எல்லாம் நம் தமிழ் கலாச்சாரம் தான்  உலகெங்கும் பரவி இருக்கு என்பதில் ஐயமிலை ஆனால் எந்த இஸ்லாமியரும் இதை…

ஆன்மா – வல்லமை சக்தி ஆற்றல்

ஆன்மா – வல்லமை சக்தி ஆற்றல்  1 நம் செயல் யாவையும் கவனித்தபடி உளது  – பதித்து வைத்துக்கொள்ளுது 2 என் நேரமும் 24*7 விழிப்புடனே இருப்பது 3  நம் வாழ்க்கை பெரும்பாலும் நடப்பவைகளை கட்டுப்படுத்துது   4  விஷனிலும் கனவிலும்  நம்முடன் பேசும் 5 பேசும் மொழி பெரும்பாலும் வார்த்தை இருக்கா – படம் சித்திரம் காட்டும்      6  லட்சம் கோடி செயல்கள் ஒரே சமயத்தில் ஆற்றும் வல்லமை உடைத்து 7  மனதை விட…

நரம்பு ஊக்கம்

நரம்பு ஊக்கம் நரம்பு ஊக்கம் பலம் அடைய தவத்தில் எலும்பு பயன்படுத்தத் தெரியணும் மன்றத்தில் இதை கற்றுத்தருவதிலை இது மன்றத்தின் பரிதாபம் சுத்த சன்மார்க்கத்தில் மட்டும் இந்த வித்தை இருக்கு விஷயம் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு வெங்கடேஷ் 9600786642

Greatness of 3 Eye

Greatness of 3 Eye As is that Empty room filled with Space So is that Empty mind filled with Grace Third Ventricle filled with Grace Not Pineal gland Third Ventricle is Empty cup Its full of Cosmic Spaces BG Venkatesh