“ வள்ளல் பெருமான் செய்த தவம் – ஆதாரம் “

“ வள்ளல் பெருமான் செய்த தவம் – ஆதாரம் “   இந்த பதிவு திரு கமலக்கண்ணன் ஐயா ,  85 வயது சன்மார்க்க பெரியார் எழுதிய “  இறை அருளாளர்  வள்ளலார் வாழ்வும் வாக்கும் “  என்ற நூல் தரும் செய்தி அடிப்படையாக்க் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது  நம் சன் அன்பர்?? : ஜீவகாருண்ணியமே மோட்ச வீட்டின் திறவு கோல் – அன்னதானம் / இன்ன பிற கிரியைகள்  தான்  சன்மார்க்கமே அல்லாது தவம் சாதனம் இல்லை…

நிகழ் காலம் பெருமை

நிகழ் காலம் பெருமை மனம் சுவாசம் ஆடாமல் அசையாமல் எந்த இடத்தில் நிற்குதோ ?? அந்த இடம் தான் நிகழ்காலம் இருக்குமிடம் அசைந்தால் அது கடந்த /எதிர்காலம் அசைந்தால் அது இருமை அசையாமல்  நின்றால் அது நிகழ்காலம் ஒருமை ஆம் வெங்கடேஷ் 9600786642

முன்னோர் பெருமை

முன்னோர் பெருமை உண்மை சம்பவம் எனக்கு விஷனில் பணம் வரப்போகுதெனில் ?? பசு சிறு நீர் கழிப்பது  போல் காட்டும் உடன் பணம் வந்துவிடும் இதை தான் கோமாதா படத்தில் சிறு நீர் கழிக்கும் இடத்தில் மகா லட்சுமி வைத்திருக்கார் நம் முன்னோர் எவ்வளவு அறிவு ?? வெங்கடேஷ் 9600786642