அஷ்ய திரிதியை – எனக்கு வந்த விஷன்கள்

அஷ்ய திரிதியை – எனக்கு வந்த விஷன்கள் திருவடி – கண் வைத்து செயும் தவத்தால் வரும் அனுபவம் தான் இந்த பண்டிகை இது குறைவில்லாமல் பொருட்கள் வாரி வழங்கும் அனுபவம் உடைத்து நேற்று 14.5.21 கொண்டாடப்பட்டது   அப்போது இதை உண்மை என நிரூபிக்கும் ரெண்டு விஷன்கள் காட்டியது புடவை அடுக்கிக்கொண்டே போனார் – எண்ணிக்கை இல்லாமல்  பருப்பு கொட்டோ கொட்டு என கொட்டுகிறார் நிற்கவிலை  ஒரு துளி அமுதம் சிந்தியது இதெல்லாம் எனக்கு வரப்போகும்…

என் வாசி அனுபவம்

என் வாசி அனுபவம் உண்மை சம்பவம் வாசி – இது தான் எல்லாருடைய யோக விருப்பம் உள்ளோர் தாரக  மந்திரம் உலகில் அதிகம் பயிலப்படும் யோகம் இது தான் யாரைக்கேட்டாலும் வாசி – சித்த வித்யார்த்தி என்பார் இதை வட கரை ஆஸ்ரமம் – பாட்டு சித்தர் என அனேகர்  கற்றுத்தருகிறார் ஊத கற்றுத்தருகிறார் முதலில் – பின்னர் அனுபவம் வரும் என சொல்கிறார் தினமும் செய்ய சொல்வார் வெறும் கனல் ஒரு பொருளை உருக்காது கருக…

பிரணவமும் – நிகழ்காலமும்

பிரணவமும் – நிகழ்காலமும் பிரணவத்தில் பஞ்சேந்திரிய  ஒளிகள் கலந்தால் ஐம்புலன்கள் கலந்தால் கூடுமிடம் தான் நிகழ்காலம் இருக்குமிடம் ஐம்புலன் தனித்தனியே மேய்ந்தால் அது எதிர்காலம்/ கடந்த காலம் வெங்கடேஷ் 9600786642

ஞான போதினி

ஞான போதினி உலகத்தில் பொதுவெளியில் மலம் கழித்தால் அது குற்றம் அசூயை இதே மலம் அகத்தில் இருப்பதும் பொதுவெளியில் தான் அதை அங்கு கழித்தால் சரி அகமும் புறமும் எப்படி ??? வெங்கடேஷ் 9600786642