நாதம் பெருமை

நாதம் பெருமை கொரோனாவை வெல்ல ஒரே ஆயுதம் தடுப்பூசி பசி உறக்கம் வெல்ல ஒரே ஆயுதம் – நாதம் இதைத் தான் வள்ளுவர் : தன் அனுபவத்தை இவ்வாறு பாடுகிறார் செவிக்குணவு இல்லாத போழ்து சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும் தவத்தால் , சாதனா பலத்தால் நாதம் கேட்க ஆரம்பித்தால் , அதில் லயித்து , பசி தூக்கம் ஒழிந்துவிடும் வெங்கடேஷ் 9600786642

 கோல் “ – சன்மார்க்க விளக்கம்

 கோல் “ – சன்மார்க்க விளக்கம் கோல் – ஒரு குச்சி இதை மந்திரவாதி – சூன்யக்காரி – மேஜிக் நிபுணர் வைத்திருப்பர் அதை வைத்து தட்டியவுடன் – எல்லா மேஜிக் நடக்கும் அந்த கோல் உண்மையில் என்ன ?? அது பெரிய சாவி – திறவு கோல் ஆம் சுழிமுனை வாசல் திறக்கும் சாவி தான் அந்த கோல் அதை வைத்து தட்டினால் – வாசல் திறக்கும் , எல்லா அற்புதமும் சித்து விளையாட்டும் நடக்கும்…

சன்மார்க்க அன்பர்கள் – ஊடகங்கள்

சன்மார்க்க அன்பர்கள் – ஊடகங்கள் 1 சிங்கப்பூர் மலேஷியா வாழ் தமிழ் சன்மார்க்க அன்பர்கள்  : இவர் ஏமாளிகள் போல – அறிவிலாத மூடர் போல அதான் திருவடி ஞானம் இல்லா கூட்டத்தை எல்லாம்  தங்கள் நாட்டுக்கு  அழைத்து  , பிரசங்கம் – சொற்பொழிவு நடத்துகிறார் சொந்த செலவில் சூன்யம் வைத்துக்கொள்வது போல் அதனால் ஒரு லாபமும் இல்லை வீணாவது   நேரம் சக்தி பணம்  இல்லை எனில் ஈரோடு  தையல் அன்பர்  , திருவண்ணாமலை குழு ,…

சன்மார்க்கம்  – வளர்ச்சி

சன்மார்க்கம்  – வளர்ச்சி இப்போது ஹமாச் அரேபிய இஸ்லாமியர் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது F35 ரக போர் விமானம் மூலம் மொத்த கட்டிடம் நாசம் தரை மட்டம் அது துல்லிய தாக்குதலுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அது F16  – f18 – f22 – f35   என ஒவ்வொரு கட்டமாக வடிவமைப்பில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது  அது மாதிரி தான் சன்மார்கமும்  வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது அது சமய மத அனுபவங்களை தாண்யும் , ஆனால் எல்லாவத்தையும் தன்னுள் அடக்கியும் அதன்…