இன்றைய சன்மார்க்கம்

இன்றைய சன்மார்க்கம் நான் : ஊனினை நீக்கி உண்பவர்க்கல்லாது தேனமர் பூங்கழல் சேரவொண்ணாதே சூப்பர் – ஆரவாரம் கைதட்டல் பாராட்டு மழை நான் மீண்டும் : ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி மாணிக்க வாசகர் – திருவாசகம் பால்நினைந் தூட்டுந் தாயினும் சாலப் பரிந்துநீ பாவியே னுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்த மாய தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறந் திரிந்த செல்வமே சிவபெரு மானே யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந் தருளுவ தினியே…

மகர ஜோதி  – சன்மார்க்க விளக்கம்

மகர ஜோதி  – சன்மார்க்க விளக்கம்      மகாரம் , மகரம் = பிரணவத்தின் அங்கம் ஆகிய  ம். இது புருவ மத்தி அனுபவம் இங்கே  இந்த மாடத்தில் தவத்தால் ஏறி  , உள் தீ பறக்க செய்து , அந்த ஒளி காண்பது தான் மகர ஜோதி தரிசனம்  உள் தீ – மூலக்கனல் தான் மகர ஜோதி ஆகும் வெங்கடேஷ் 9600786642