மகர ஜோதி  – சன்மார்க்க விளக்கம்

மகர ஜோதி  – சன்மார்க்க விளக்கம்     

மகாரம் , மகரம் = பிரணவத்தின் அங்கம் ஆகிய  ம்.

இது புருவ மத்தி அனுபவம்

இங்கே  இந்த மாடத்தில் தவத்தால் ஏறி  , உள் தீ பறக்க செய்து , அந்த ஒளி காண்பது தான் மகர ஜோதி தரிசனம்

 உள் தீ – மூலக்கனல் தான் மகர ஜோதி ஆகும்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s