திருவடிப் பயிற்சியும் – வாசியும்

திருவடிப் பயிற்சியும் – வாசியும் வடகரை சித்த வித்தை: கண் வைத்து பயிற்சி செய்கிறார் ஆனால் எப்படி ?? வலுக்கட்டாயமாக கண்ணை உச்சியில் வைத்து விடுகிறார் இதெப்படி அனுபவம் கொடுக்கும் ?? இது எப்படி இருக்கு எனில் ?? +2 படிக்காமலே முது கலை படிப்பதுக்கு சமம் இந்த பயிற்சியால் , ** 8 & 2 சேர்க்கை ** ஐம்புலன் அடக்கம் ** சொர்க்க வாசல் திறப்பு – சு வாசல் திறப்பு ** வேகாக்க்கால்…

ஞான போதினி

ஞான போதினி வயிற்றில் உணவு அரைக்கும் இயந்திரம் இருப்பது போல் சிரசிலும் சுவாசத்தை மெல்லியதாக நூலை விட மெல்லியதாக அரைக்கும் இயந்திரம் இருக்கு சிரசு எந்திரம் சரியாக பணி செய்தால் போதும் வயிறுக்கு வேலை இல்லை வெங்கடேஷ் 9600786642

திருவடி தவம் பெருமை

திருவடி தவம் பெருமை உண்மை சம்பவம் –  2018   ஒரு  70 வயது பெரியவர் கூறியது . திருவடி வைத்து பயிற்சி என்பது இறைவனை அடைய – ஆன்மாவை  அனுபவிக்க அடைய எளிய பயிற்சி ஆகும் ஆனாலும் இதிலும் அனுபவம் வருவது சற்று கடினம் தான் ஆனாலும் மற்ற முறைகளைக் காட்டிலும் எளிதானது அவைகள் பயிர்சியும் கடினம் – அனுபவம் வருவதும் கடினம் எவ்வளவு உண்மை ?? வாசியில் சுவாசப் பயிற்சி மாதிரி ஊத செய்கிறார்…