திருவடி தவம் பெருமை

திருவடி தவம் பெருமை

உண்மை சம்பவம் –  2018  

ஒரு  70 வயது பெரியவர் கூறியது .

திருவடி வைத்து பயிற்சி என்பது இறைவனை அடைய – ஆன்மாவை  அனுபவிக்க அடைய எளிய பயிற்சி ஆகும்

ஆனாலும் இதிலும் அனுபவம் வருவது சற்று கடினம் தான்

ஆனாலும் மற்ற முறைகளைக் காட்டிலும் எளிதானது

அவைகள் பயிர்சியும் கடினம் – அனுபவம் வருவதும் கடினம்

எவ்வளவு உண்மை ??

வாசியில் சுவாசப் பயிற்சி மாதிரி ஊத செய்கிறார்

சில குழுக்கள் – மயில் /குயில் கூத்து என்று கற்றுத்தருகிறார்

ஆனால் இந்த திருவடி பயிற்சியில் இதெல்லாம் இல்லை

தானாகவே எல்லாம் நடக்கும் அனுபவம் வரும்

வெங்கடேஷ்

9600786642

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s