உபாசனா மார்க்கமும் – சாதனா மார்க்கமும்

உபாசனா மார்க்கமும் – சாதனா மார்க்கமும்

உபாசனை  :

பாவனை செய்து – அம்பாளை , ஸ்ரீ சக்கரத்தில் அமர வைப்பர்

சாதனா முறையில் :

தவத்தில் , அனுபவத்தில் ,  தன் உணர்வை 36 படி நிலையில்  ஆடாமல் அசையாமல்  நிறுத்துவான்

ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் – சூரியனுக்கும் மெழுகுவர்த்தி ஒளிக்கும் இருக்கும் வேறுபாடு ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s