நதியும் சாமியாரும்

நதியும் சாமியாரும் 

நதியின் தோற்றம் ஆரம்பம் சுனை போல்

சாமியாரின் ஆரம்ப ஆட்டம்

மரத்தடியில் ஜோசியம் – குறி சொல்லுதல் விபூதி எல்லாம்

 நதி அகண்ட காவிரியாக

உருவெடுப்பது போல் தான்

வசூல் செய்து  பெரிய கோவில் கட்டி

பெரிய ஆளாகி – பத்ம விருது கூட வாங்கி

பல பள்ளிகள் – கல்லூரிகள் ஆரம்பித்து

பல மருத்துவமனைகள்

பல தர்ம ஸ்தாபனங்கள் அமைத்து

ஸ்திரமாக அமர்ந்து கொள்வது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s