நம் அன்பர் எப்படி ??

 நம் அன்பர் எப்படி ?? முக நூல் அன்பர் – இணைய பயன்பாட்டாளர் எப்படி எனில் ?? Acko Insurance customer மாதிரி எல்லாத்தையும் முக நூலிலேயே உடைத்து சொல்லிட வேணும் எவ்வளவோ விஷயத்தை கூறிய போதும் – சிலது மறைத்து வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் அதை வெளிப்படுத்த முடியாது 1 ஒருவர் சிற்றம்பலத்துக்குள் நுழையும் ரகசியம் பத்தி கேட்டார் – அதை இங்கே கூற முடியாது நான் :தொலைபேசியில் தெரிவிக்கிறேன் அவர் : இல்லை –…

சிவன் சொத்து குல நாசம் “ – சன்மார்க்க விளக்கம்

சிவன் சொத்து குல நாசம் “ – சன்மார்க்க விளக்கம் 1 சிவத்துக்கு சொத்து என்று எதுவுமிலை – அவர் குடும்பி அல்ல அரசியல்வாதியுமல்ல பல தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்க்க உலகம் கூறும் பொருள் : “ கோவில் சொத்து கொள்ளை அடிப்பவர் தம் குலம் நாசமாகிவிடும் “ இது பொய் 2 விந்து தான் ஈசன் சொத்து 3 அகவல் : “ எம்குலம் எம்மினம் என்ப தொண்ணூற்றாறு அங்குலம் என்றருள் அபெஜோதி “ இந்த…

உண்மை பெருமை

உண்மை பெருமை உண்மையை உண்மையாகவே ஒரு ஆன்ம சாதகன் விரும்புவானாகில் அந்த உண்மையானது உண்மையாக பலப்பல உண்மைகளை அவனுக்கு நாள்தோறும் வெளிப்படுத்தும் இது உண்மை உண்மை முக்காலும் உண்மை வெங்கடேஷ்